Bilgi Güvenliği

Tetra Yazılım' ın Bilgi Güvenliği ve Gizlilik Politikası

Bilgi Güvenliği

Tetra Yazılım, Aile Hekimliği Bilgi Sistemi (AHBS) yazılım geliştirme ve satış hizmetleri ve bu hizmetlerin Bilgi İşlem Faaliyetlerinin Elektronik Bilgi Varlıkları ile Bu Varlıkları Korumak Amacıyla Kullanıldığı bilgi güvenliği politikamız dâhilinde,

Yürütülen faaliyetlerin etkin, doğru, hızlı ve güvenli olarak gerçekleştirilmesini temin etmeyi,

Tüm müşteri şartlarına ve yasal yükümlülüklere uyum sağlamayı,

Firmamıza, müşterilerimize, tedarikçi ve iş ortaklarımıza ait her türlü bilgi varlığının gizlilik, erişilebilirlik ve bütünlükleri üzerindeki risklerin farkında olmak ve bu riskleri yönetmeyi,

Eğitim ve danışmanlıkta süreklilikle bilgi güvenliği olgusuna firma genelinde tam katılım ve bilgi güvenliğinde yüksek farkındalık yaratmayı,

Bilgi güvenliğini sistematik olarak ele alarak sürekli iyileşen, gelişen ve yeni risklerin oluşmasına imkân vermeyen bir yapı haline getirmeyi,

Taahhüt ederiz.